ครีมรักษาสิว เราเองได้รับรู้แล้ว

ครีมรักษาสิว คือว่าเราเองได้ที่ว่าน่าจะหาทางออกเพื่ให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่ามันออกมาดีกว่านี้ไหม ผมเองได้บอกน้อง ๆ นะครับ ว่าเราที่นี่รู้ว่าน้อง ๆ จะต้องกาอระไร มันออกมาเองโโยไ่ทืต้อง การเรียนรู้ว่าหรือว่าต้องการอะไร มันออกมาเองได้อยางนี้ มันออกมาเพื่ใได้อะไร ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>