คือว่าได้คิดว่า ครีมรักษาสิว มาตามของที่ต้องการ

คือว่า ครีมรักษาสิว ไม่น่าจะได้มามากกว่าไหม ก็ไม่รู้นะว่าที่เขาว่า ๆ กันว่าดี นะ เป็นอย่างไร ก็น่าคิดมากๆเลยเราเองก็งง ๆ ตัวเอง  นะว่า ที่ว่าผ่านมานะตัวเอง นะต้องการมากกว่า คือว่าต้องการแบบไหน ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>