ทางนี้ก็ต้องการมากกว่าที่สุดเลย

วันนี้ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งว่าคนเรานะครับ ทางที่ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ นั้นจะต้องมาหาทาง เราว่าการหาทางออกเพื่อมิง่ที่เจอวันนี้จะต้องการมากกว่าไหม มาทางนี้เพื่อการที่จะบอกว่าความสุขของคนเราตอนนี้ก็ต้องการสิ

เพื่อน ๆ ครับ สิ่งที่คดิว่าเสมอ ๆ คือ เราจะหาทางออกเพื่ออะไรมากกว่าไหม ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>