รักษาสิว เงินเองก็ งงตัวเอง นะ

รักษาสิว การที่เราจะทำอะไรบางอย่าง สิง่ที่สำคัญทีสุดเลย คือว่า จรรยบาบรรณของทุกอาชีพจริงๆเลย เรามานั่งคิดว่าเสมอว่า การที่เราต้องการเงิน ใช่ที่เราต้องการเงิน เราต้องการจิรงๆเลย มาเอาไหม รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>