สิง่ที่คิด จริง ๆ กับสิง่ที่ทำมันต่างกันมากครีมลดรอยสิว

สิ่งที่คิดจริง ๆ กับสิง่ทีทำให้ ต่างกันมากที่ว่าหละครับ มันเจ็บใจ แต่ว่าตอนนี้ผมชินหละ กับการที่โดยหมาหักหลังแบบนี้ ไม่คิดว่ามันจำทำแบบนี้ได้ลง เกินไปจริง ๆ ที่ทำแบบนี้ ทำให้ผมเองได้คิดไปถึง มันสุด ๆเลยกับคน แบบนี้ ทำแบบนี้ก็ตามไปที่นรกแล้วกัน ครีมลดรอยสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>