อยากจะให้ลอง เจลว่านหางจระเข้

อยกาจะให้ลองจริงๆ  เลย นะครับ วันนนี้หรือว่า วันต่าง ๆ มันผ่านมาเองได้อย่างนี้เขาเองจะต้องการแบบไหน มาวันนี้ผมเองก็คิดว่า เราเองน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการบ้าง มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ทเ่านี้ เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>