อยากจะให้อ่านเรื่องราวของ สิวอุดตัน

เราเกิดมาเราก็ต้องการทำให้ได้เท่านี้จริงๆเลย นะคัรบผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับผมเองได้ ยินข่าวที่ต่าง ๆ มาว่าเพื่อน ๆ จะหางานเพื่อให้ได้งานสที่ต้องการ มันไม่ากเลยนะครับ ผมจะผ่านมาตรงนี้ได้ มันผ่านมาได้แล้ว ผมเองจะต้องผ่านไปให้ได้กมากกว่านี้เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>