เจลว่านหางจระเข้ มาตามนี้นะครับ

เจลว่านหางจระเข้ จะต้องการตามนี้นะครับ ใกล้ตัวที่เราควรจะต้องระมักระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งผลเสียจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารต่อสุขภาพนั้นจะมีดังต่อไปนี้

เจลว่านหางจระเข้ ในขณะที่เจลว่านหางจระเข้อยู่นั้น เครื่องถ่ายเอกสารจะปล่อยก๊าซโอโซนออกมา ซึ่งก๊าซโอโซนตัวนี้เหละที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้และถ้าได้รับก๊าซโอโซนเป็นเวลานานๆก็จะส่งผลเสียต่อระบบหายใจและระบบประสาทเป็นอย่างมาก มาตามอ่านบทควาาม เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>