เราว่าเราจะต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ ครีมรักษาสิว

เราว่าเราจะต้องทำให้ได้ดีกว่า นี้ คือวาเราทั้งสองคนเองได้ถามตัวเองมากกว่าหลาย ๆ ครั้งว่าเราจะมาเรียนรุ้ว่าตัวเองได้ทำอะไรไปบ้าง มันทำให้ผมเองคิดว่ามาโดยตลอดเลยนะครับ ว่าตัวเองได้ทำอะไรไปบ้าง มันไม่น่าจะออกมาเพื่อได้แบบนี้เลย เราว่าสิง่ที่คิดว่าดีกวานี้ไม่มีอย่างแน่นอน ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>