เราไม่คิดว่า สิวอักเสบ จะหายได้

มันไม่คิดว่าตัวเองจะหายจากสิวได้ มันก็คิดว่า สิวอักเสบ ทีว่านี่หละรักษายากที่สุดแล้ว เป็นไปได้อยางไร ครับ มันหายได้ ผมเองก็งง ๆ กับตัวเองมากๆเลย จะหายได้อย่างไร ในเมื่อของต่าง ๆ มันไม่หายเลย จะบอกว่า ตอนนี้ผมเองไม่คิดว่าเราเองไดคิดว่าตามนี้หละครับ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>