เราว่ามาที่นี่คุณได้ของมาอีกนะ ครีมรักษาสิว

คุณต้องการไหม เราบอกว่า ครีมรักษาสิว ที่จะออกมาเพื่อการขายนะ เราจะต้องการให้บอกว่าเราเองต้องการให้สิทธิ์ในการขายมากกว่า ไม่นานมานี้ผมเองได้พัฒนาสิง่ที่เป็นแบบว่ารักษาสิว ได้ดีที่สุด เราเองก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะขายได้ดีที่สุดตอนนไหนก็ต้องมาติดตามว่าจะออกมาตอนนี้ไหม ก้ต้องการกันไป ครีมรักษาสิว