สิวอุดตัน ไม่น่าเชือว่าจะหายได้เลย

สิวอุดตัน  ไม่น่าเชือว่าจะหายได้เลย ไม่เ้ห็นว่าที่นี่หละ อิอิ เราว่าไทม่น่าเชือว่าทีว่าจะต้องการมาตามหาเลยอย่างที่ว่าอย่างไรก็ตามเราเองก็มานั่งคิดว่าที่ผ่านมานะต้องการมานั่งคิดว่าเอาหละ อิอิ มาตามเลยอย่างไม่น่าเชื่อมาตามหาเลย เราาเองนะต้องการมาตามเลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>